(028) 66755204

489A/23/183 Huỳnh Văn Bánh,
P.13, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Danh mục sản phẩm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(+84) 866755204

(+84) 83991 8559

info@namanhbiomedtech.com

namanhbiomedtech

Sản phẩm chi tiết

Model:PrestoCHILL

MÁY ĐÔNG KHÔ NHANH CÁC MẪU SINH THIẾT

- Không có hiện vật đóng băng.
- Thời gian đóng băng chỉ 60 giây.
- Một hệ thống khô hoàn toàn.
- Trích xuất dữ liệu qua cổng USB.
- Không Nito lỏng.
- Không CO2.
- Không isopentane.
- Có tính năng tự động rã đông.

Model: Presto

HỆ XỬ LÝ / NHUỘM CHO MẪU ĐÔNG KHÔ CHẤT LƯỢNG CAO

- Hoàn toàn tự động.
- Thời gian nhanh: 4 phút cho 6 slide.
- Kết quả không phụ thuộc vào kỹ năng thao tác.
- Chuẩn hóa kết quả nhuộm.
- Có hệ hóa chất mở nhuộm (open staining reagent platform).
- Trích xuất dữ liệu qua cổng USB.
- Cải thiện hình thái tế bào, an toàn sử dụng.

Model:FlashFREEZE

FLASH ĐÔNG KHÔ NHANH, CHUẨN HÓA NGÂN HÀNG MẪU

- Tính linh hoạt cao.
- Sau 1h40 đạt đến nhiệt độ -80oC.
- An toàn và thân thiện với môi trường: không Nito lỏng, không Isopentan.
- Trích xuất dữ liệu qua cổng USB.
- Có tính năng rã đông.