(028) 66755204

489A/23/183 Huỳnh Văn Bánh,
P.13, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Danh mục sản phẩm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(+84) 866755204

(+84) 83991 8559

info@namanhbiomedtech.com

namanhbiomedtech

Sản phẩm chi tiết

Máy xét nghiệm miễn dịch Mago 4

- Hệ thống mở, có thể tự lập trình các chương trình chạy theo kit.
- Thực hiện tự động đồng thời các test ELISA, IFA và đông máu trong cùng 1 mẻ.
- Công suất: 104 mẫu/lần chạy.
- Thực hiện tối đa 12 tests ELISA (trên 4 microplates), hoặc tối đa 16 IFA tests (slides).
- Các xét nghiệm EIA (ELISA) và IFA có thể thực hiện:
+ Is®ANA ELISA screen, Is®ENA ELISA screen, ANA Hep-2 Cells IFA,…
+ Syphilis, CMV, EBV, Toxoplasma, ...
+ IgE, spec. IgE, kapalné alergeny, Anti-Gliadin, Anti-Tissue-Transglutaminase,...