(028) 66755204

489A/23/183 Huỳnh Văn Bánh,
P.13, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Danh mục sản phẩm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(+84) 866755204

(+84) 83991 8559

info@namanhbiomedtech.com

namanhbiomedtech

Sản phẩm chi tiết

Hóa chất phân tích

 

- Acids và Bases
- Analytical Graphite
- Chất chuẩn độ dẫn điện
- Chất chỉ thị màu và thuốc nhuộm
- Quang phổ hồng ngoại
- Chất chuẩn sắc ký ion
- Ion Exchange Resins
- Chất chuẩn Karl Fischer
- Chất chuẩn quang phổ khối
- Polymer supported Materials

 

- Specpure® Environmental Standards
- Specpure® Inorganic Standards
- Specpure® Petroleum Viscosity Standards
- Specpure® Plasma Standards
- Specpure® Oil-Based Standards
- Spectroflux® Analytical Fluxes
- Standardized Solutions
- XRF Standards for Petroleum Products
- pH Determination Materials
- …